Markedsføringsstrategi
Hvorfor er dette viktig?

Viktigheten av en markedsføringsstrategi

En markedsføringsstrategi forteller noe om hvilke mål bedriften din har, og hvordan man kan nå disse målene. Markedsføringsstrategien burde tilpasses den enkelte bedrift og situasjon, og burde ikke lages fra en mal.

Hvis du har et produkt, tjeneste, eller informasjon du ønsker å nå ut med, så er det nødvendig med en markedsføringsstrategi. Strategien tar for seg hvordan markedsføringen deres gjennomføres i dag, og hvordan dette skal gjøres fremover. Her legges det vekt på de riktige kanalene for dere, og hvor regelmessig innhold skal publiseres i digitale kanaler. 

Vi i Herkules Media har god erfaring med å lage markedsføringsstrategier, og det kommer noen fordeler med å «outsource» et slikt arbeid.

For det første får dere profesjonelle øyne på strategien deres, samtidig som deres interesser blir ivaretatt.

For det andre er det friske øyne utenfra, som ikke er inne i den samme boblen som dere er. På denne måten får man sett helheten av markedsføringen, og mulighetene markedet byr på. 

For det tredje så får du en strategi tilpasset deres ressurser, det blir gjort en analyse av dagens strategi, og hvilke ressurser dere har innad i bedriften blir tatt med i vurderingen av hvilke tiltak dere kan gjennomføre. Dette er tiltak som kan implementeres gradvis, men for de aller fleste av våre kunder så anbefaler vi å raskt komme i gang med full pakke. Dette er en omveltning for mange, men man blir fort vant til et slikt arbeidsmønster.